Velkommen til Nore og Uvdal Næringspark

Nore og Uvdal Næringspark er en samlokalisering av virksomheter. Vi har tro på at ved å bygge opp et miljø med flere små bedrifter dannes det bredere grunnlag for faglig samarbeid og miljø.

Det er per i dag 10 bedrifter lokalisert i Nore og Uvdal Næringspark og det er stor aktivitet på huset.

Det er et bredt spekter av bedrifter og bransjer lokalisert i næringsparken.

Nore og Uvdal Næringspark © 2010-16 | Innholdsoversikt

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS